Házirend

Az Ön kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a Vendégház használatba vétele előtt ismerkedjen meg Házirendünkkel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Vendégház használatba vételével Ön elismeri és elfogadja annak Házirendjét, valamint kötelezettséget vállal az abban leírtak betartására és felelősséget vállal a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért. A Házirend a Vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.

Felelősségvállalás

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda felelősséget nem vállal! A Vendégház területére, beleértve annak kertjét, behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli. A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.

Általános szabályok

A Vendégházban és annak kertjében este 22 óra és reggel 8 óra között hangoskodni, erős zajjal járó tevékenységet folytatni szigorúan tilos. A Vendégház egész területén, 18 éven aluli személyek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, és nem dohányozhatnak.

Szállás

Az érkezés napján a házat vendégeink 14.00 órától foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig hagyják el. Továbbá megkérnénk vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.

Dohányzás

Az épületekben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakóhely környéke. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás

Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

A kert és az épület zárása

Eltávozáskor és éjszakára kérjük a kapukat és az épület bejáratait kulcsra zárni!

Parkolás

Kérjük, hogy autóikkal úgy parkoljanak le, hogy a többi vendéget ne korlátozzák a szabad mozgásban / parkolásban!

Berendezési tárgyak használata

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, kérjük, ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) kérjük, ne vigyék ki a kertbe. Amennyiben a tartózkodás alatt a bútorokat és berendezési tárgyakat áthelyezik, úgy távozáskor ezt kérnénk visszarendezni.

Takarításk

Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a vendégeket. Távozáskor a vendégeknek nem kell kitakarítaniuk, arról a Vendégház gondoskodik. Ugyanakkor kérjük, hogy a Vendégházban történő tartózkodás ideje alatt is ügyeljenek a rendre és tisztaságra.

Szemét elhelyezése

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a vendégház mellett található nagy kukák valamelyikébe. Újabb szemeteszsák a konyhában található.

Fűtés, hűtés

A vendégház központi fűtéssel rendelkezik. A helyiségek hőmérsékletének beállításában kérje a személyzet segítségét. A nappaliban található kandalló használata a vendégek számára tilos, ezt a személyzet kezeli. Vendégházunkban klíma berendezés üzemel, a kívánt szobahőmérséklet beállításához kérjék segítségünket, szívesen állunk rendelkezésre.

Étkezés

A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget használni. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat! Kérjük kedves vendégeinket, hogy távozás előtt a használt edényeket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani

Kert

A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág, bokor vagy fa.

Medence használati rend:

 • A medence 08:00 - 20:00 között használható
 • A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező
 • A medence mélysége 130 cm
 • A medencébe ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!
 • A medencét 12 év alatti gyerek csak szülői felügyelettel használhatja
 • A medencét alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt használni szigorúan TILOS!
 • A medencében étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS!
 • A medence környezete vizes, csúszós mely fokozott figyelmet igényel
 • A medencéhez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja
 • A medence csak úgy használható, mely nem sérti a többi vendég pihenéshez való alapvető jogát.
 • A medence világításának, ill. egyéb gépezetének kezelésére kizárólag üzemeltető jogosult.
 • A medencéről a takarófóliát kizárólag üzemeltető jogosult levenni, annak sérülése esetén kártérítés fizetendő!
 • A vendégház üzemeltetője fentiek figyelmen kívül hagyása esetén jogosult a medence használati jogát saját belátása szerint korlátozni vagy tiltani, különös tekintettel a saját vagy más vendég testi épségének fenyegetettségére való tekintettel.

A vendégházból való azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos szemételhagyás. Aki a felszólítás után is folytatja a kárt okozó tevékenységet, az okozott kár felmérését és kifizetését követően azonnali távozásra köteles!

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a következő telefonszámok valamelyikén:

Telefon:

 • Öchlslager Zsoltné: +36 30 515 6741
 • Kovács Melinda: +36 70 365 7815

Köszönjük!

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!