Boldogkőváralja

Fényes Elek szerint „Bodó-Ko-Váralja, (Pod-Boldok), magyar-orosz mezőváros, Abaúj vármegyében, Kassához délre 6 mérföldnyire: 1221 r. kath., 258 g. kath., 19 zsidó lak. Rom. és gör. kath. paroch. templomok. Van itt egy csinos kastély és kert, sok gazdasági épület, sweiczi tehenészet, híres bort termo szőlőhegy, szép erdő. – Régi várát a Rákócziiak építették. F. u. gr. Péchy Józsefné. Ut. postája Tállya.”

A település a boldogkői várról kapta nevét, mely a Bodókő nevű sziklán áll. A falu története szorosan összeforrt a váréval. Boldogkőváralja első írásos említése egy 1282-ben kelt oklevélben található, ahol Castrum Boldua néven utalnak a várra

A vár a tatárjárás után épült, a Hernád-völgy legjelentősebb erődítményeként. 1300-ban Bolduaku, Buldo ku, 1301-ben Bulduakev, 1331-ben Bolduaku, 1332-ben Boldolken, 1335-ben Buldwakw-nek írták. Boldogkőváralja a Tomaj nemzetségéhez tartozó Jaak fia, Tyba ispán vára és faluja volt. 1272–1290 között IV. László cserébe szerezte meg Tyba ispántól. Az Árpád-ház kihalása után a Károly Róbert ellen lázongó Aba Amadéék birtoka lett, tőlük a király elkobozta és a Drugeth családnak adományozta. Ők építették az öregtorony köré a vár többi részét. Az elkövetkezendő évszázadokban a várat több nemesi család is birtokolta. A 15. században tovább bővítették. A 15. században tovább bővítették a várat két szakaszban. Mohács után gyakran cserélt gazdát, hol Ferdinánd, hol János király birtokában volt. A 17. században a vár hadászati jelentőségét elvesztette. A század elején II. Lipót parancsára robbantani kezdték, később azonban a Péchy család neogótikus stílusban helyreállította. Boldogkőváralja a 19. század elején mezővárosi rangban állott és vásártartási joggal is rendelkezett. A vár jelenleg az önkormányzat kezelésében van. 2002-ben nagy rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a várban.

Látnivalók

  • Boldogkői vár
  • Péchy–Zichy-kastély
  • Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom
  • Sírbolt, avagy kripta
  • Istenszülő születése görög katolikus templom
  • Szent Donát kápolna
  • A településen áthalad az Országos Kéktúra